Als met ingang van 1 januari 2018 de huidige premiekortingen komen te vervallen en worden opgevolgd door de nieuwe LKV’s, moet de loonaangifte daar natuurlijk ook op anticiperen. In de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 staan de effecten van deze wisseltruc voor de loonaangifte al op een rijtje.

Allereerst vervallen alle rubrieken die te maken hebben met premiekortingen. Dit zijn er drie in het collectieve gedeelte van de loonaangifte en vijf in het werknemersgedeelte. Het gaat achtereenvolgens om:

 • rubriek ‘Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer’;
 • rubriek ‘Premiekorting oudere werknemer’;
 • rubriek ‘Premiekorting jongere werknemer’;
 • rubriek ‘Indicatie premiekorting in dienst nemen arbeidsgehandicapte werknemer’;
 • rubriek ‘Indicatie premiekorting doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden’;
 • rubriek ‘Indicatie premiekorting herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer’;
 • rubriek ‘Indicatie premiekorting oudere werknemer’;
 • rubriek ‘Indicatie premiekorting jongere werknemer’.

Daarnaast vervalt de rubriek ‘Premievrijstelling marginale arbeid’ omdat die vrijstelling tegelijk met de premiekortingen het veld moet ruimen.

Voor de nieuwe loonkostenvoordelen komen in het werknemersgedeelte van de loonaangifte vier nieuwe rubrieken:

 • rubriek ‘Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer’;
 • rubriek ‘Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer’;
 • rubriek ‘Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden’;
 • rubriek ‘Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer’.

Bron: Rendement