Een stabureau is niet genoeg

Zit-stabureaus zijn al jaren een trend op kantoor, maar hoeveel baat hebben werknemers nou echt bij…


Collega’s motiveren

Eén van de meest frustrerende opgaven die we onszelf kunnen geven, is de poging andere mensen te…


Maak een einde aan werkstress!

Het lijkt wel een epidemie: per jaar blijft werkend Nederland ruim zeven miljoen dagen thuis…


Ben jij een people pleaser?

Als je nee zegt, voel je je schuldig, maar als je ja zegt, baal je van jezelf. Ben jij een people…


Een stappenplan voor het perfecte sollicitatiegesprek

Allereerst is het van belang dat je onderzoek doet naar het bedrijf waar je straks te gast bent.…


Tweede Kamer stemt in met WIEG voor geboorteverlof

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG).…


WAB in het najaar 2018 naar de Tweede Kamer

Het kabinet stuurt het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) dit najaar naar de Tweede…


Je bent niet de enige. Zo laat je kandidaten voor jou kiezen

Om in deze arbeidsmarkt de beste kandidaten te werven moet je meer doen dan alleen een gelikte…


Jongeren communiceren liever zonder te praten

Jongeren sturen veel liever een berichtje dan dat ze iemand aan de telefoon krijgen. Een…


Het beperken van de inlenersaansprakelijkheid

Het voordeel van werken met uitzendkrachten is dat ze niet bij uw organisatie op de payroll staan.…


Carrièrekansen belangrijk voor motiveren medewerkers

Iedereen wil werk met voldoende uitdagingen. Een baan waarmee de persoonlijke vaardigheden optimaal…


Minder waarde aan salaris

Nederlandse werknemers kijken anders naar salaris en vergoedingen dan Europese collega’s. Slechts…


Arbeidsmarkt is krap, maar werkgever doet geen extra moeite voor werknemer

De schaarste op de arbeidsmarkt neemt toe en organisaties staan te springen om talent. Toch doet…


Aanstellen van bhv’er verplicht voor werkgever

Een werkgever is volgens artikel 15 van de Arbowet verplicht om minimaal één bhv’er in te stellen.…


Welke rechten hebben werknemers onder de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – die op 25 mei 2018 van toepassing is –…


De flexwerker een hypotheek, de werkgever een claim?

Als een medewerker zonder vast contract een hypotheek af wil sluiten, zal hij u doorgaans om een…


Klap op de kop helpt werknemers flexibel te handelen

Op een gegeven moment handelen veel werknemers vanuit bestaande kaders en regels zonder daarbij…


Vingerafdrukscan voor tijdsregistratie is onder AVG verboden

Werkgevers mogen geen vingerafdrukscans van werknemers gebruiken voor tijdsregistratie. Onder de…


Het verschil: vakantie versus verlof

Vakantie en verlof: veel mensen weten niet precies wat het verschil tussen deze twee begrippen is.…


Nieuw plan voor verkorting loondoorbetaling bij ziekte?

De plannen voor de verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers zijn…


Werkgever mag geboorteverlof niet weigeren

Als het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof ingaat, mag de werkgever het geboorteverlof…


Meer agressie en geweld op Nederlandse werkvloer dan rest EU

Volgens een recente vergelijking hebben Nederlandse werknemers gezondere en veiligere…


Werkgevers laten de voordelen van personeelssubsidies liggen

Door onbekendheid met de mogelijkheden voor loonkostensubsidies en premiekortingen hebben…


Nog niet alle werkgevers contract voor arbodienstverlening

Hoewel Inspectie SZW vorig jaar nog concludeerde dat meer organisaties aan de wettelijke…


De leidinggevende van nu

Een goede relatie tussen een werknemer en zijn leidinggevende is belangrijk. De kans op verzuim als…


Kost hevige sneeuwval werknemer een vakantiedag?

Nederland was maandag behoorlijk ontregeld door de hevige sneeuwval. Veel werknemers werkten…


Vakantietoeslag over overwerkloon vanaf 2018

Een werknemer heeft met ingang van 2018 recht op vakantietoeslag over zijn overwerkloon.


Meer werkgevers pakken stress op het werk aan

Tijdens de Week van de Werkstress maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe…


Risico discriminatie door zwangerschap bij tijdelijke krachten

Volgens het College voor de Rechten van de Mens lopen vrouwen met een tijdelijk arbeidscontract een…


Meer- of overwerk?

Bij werknemers die extra uren maken bovenop de uren die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken,…


Verlof bij staking leraren

Aankomende donderdag gaan leraren in het basisonderwijs staken. Werknemers met kinderen kunnen…


Initiatief payrolling

Via diverse media hebben SP, GroenLinks en PvdA op 12 september aangekondigd binnenkort gezamenlijk…


Spieken in privécommunicatie

Werkgevers mogen alleen in privécommunicatie op het werk kijken als werknemers hier van te voren…


Vragen over: zieke werknemer op vakantie

Als een werknemer ziek is, ziet de werkgever graag dat een werknemer er alles aan doet om er weer…


Bedrijven kiezen vaker voor flexibele schil

Het aantal flexwerkers dat door opdrachtgevers wordt ingezet is in Q2 2017 met 8% gestegen,…


Rubrieken loonaangifte op de schop door komst LKV’s

Als met ingang van 1 januari 2018 de huidige premiekortingen komen te vervallen en worden opgevolgd…