Als een medewerker zonder vast contract een hypotheek af wil sluiten, zal hij u doorgaans om een werkgeversverklaring vragen. Soms vragen werknemers echter een ‘fake’ contract voor onbepaalde tijd. Is meewerken verstandig?

Hypotheekaanvraag. Over het algemeen zijn hypotheekverstrekkers niet heel erg happig op huizenkopers die uitsluitend op een contract voor bepaalde tijd werken. Contracten voor bepaalde tijd zijn immers per definitie eindig en bieden daarom weinig zekerheid. En dat is wat hypotheekverstrekkers nou juist zo graag willen.

Werkgeversverklaring. Een veel gehanteerd instrument is de zogeheten werkgeversverklaring. Kort gezegd, verklaart u als werkgever hiermee dat de werknemer goede vooruitzichten heeft op het verkrijgen van een contract voor onbepaalde tijd, mits de werknemer goed blijft presteren, de zaken goed gaan en er geen andere onverwachte dingen gebeuren natuurlijk. In die zin redelijk onschuldig en met voldoende escapes.

Beding opnemen. Neem altijd expliciet op dat de werkgeversverklaring uitsluitend is afgegeven in verband met de hypotheekaanvraag van de medewerker en dat de medewerker geen rechten aan de verklaring kan ontlenen. Is in de verklaring geen ruimte voor zo’n toevoeging, zet die dan in een ‘extra’ document dat u beiden tekent.

Fake vast contract

Voer voor discussies. Het wordt echter een heel ander verhaal wanneer u en de werknemer een fake contract voor onbepaalde tijd opstellen en ondertekenen. Ten eerste kan dit een onrechtmatige daad jegens de hypotheekverstrekker opleveren en kunt u op basis hiervan aansprakelijk gesteld worden. Ten tweede kan dit bij problemen met de werknemer een vervelende discussie over de status van de verschillende contracten en daarmee een aanzienlijke loonvordering opleveren.

Uit het leven gegrepen

Tweede arbeidscontract. Nog in zijn eerste jaar is Hendrik uitgegroeid tot een waardevolle kracht binnen de organisatie. Wanneer Hendrik ten behoeve van zijn hypotheekaanvraag om een fake contract voor onbepaalde tijd vraagt, helpt zijn werkgever hem dan ook graag. Naast het al bestaande oproepcontract voor bepaalde tijd, ondertekenen Hendrik en zijn werkgever daarom een tweede arbeidscontract, dit keer fulltime en voor onbepaalde tijd. Nu kan Hendrik met succes een hypotheek aanvragen.

Claims. Na verloop van tijd strandt de goede arbeidsrelatie en wordt Hendrik op staande voet ontslagen. Deze laat het er echter niet bij zitten en vordert niet alleen herstel van zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar gelijk ook achterstallig loon omdat hij niet fulltime is uitbetaald. Dit terwijl Hendrik eigenlijk in dienst is als oproepkracht voor bepaalde tijd. Beide claims zijn echter gebaseerd op het tweede, fake arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Zie nu als werkgever maar eens te bewijzen hoe de vork echt in de steel zit. Dat wordt nog een lastig verhaal.

Rechtszaak. Het komt uiteindelijk tot een rechtszaak die voor de werkgever gepaard gaat met een hoop zorgen en hoge advocaatkosten. De rechter geeft beide partijen er flink van langs vanwege hun handelwijze en stuurt ze de gang op. Een schikking wordt getroffen en de werkgever moet noodgedwongen de buidel trekken. Dat alleen maar omdat hij die waardevolle werknemer wilde helpen met zijn hypotheek …

Bron: Indicator