De schaarste op de arbeidsmarkt neemt toe en organisaties staan te springen om talent. Toch doet vier op de tien werkgevers géén extra moeite om hun werknemers te behouden. Tegelijkertijd is ruim drie op de tien medewerkers minder loyaal geworden aan hun werkgever en voelt meer dan de helft zich op dit moment vrijer om van baan te wisselen.

Dat blijkt uit een steekproef onder ruim 2.600 werkende Nederlanders van recruitmentorganisatie Hays Nederland.

Vrouwen zijn iets kritischer als het gaat om de extra inzet en moeite die hun werkgever doet om hen te behouden: ruim 43% beoordeelt dat als onvoldoende. Van de ondervraagde mannen vindt ruim 38% dit onder de maat. Mannen voelen zich dankzij de krapte op de arbeidsmarkt juist vaker vrij om te wisselen van baan dan vrouwen. Van de ondervraagden staat bijna 56% van de mannen meer open voor een nieuwe baan, bij de vrouwen is dit ruim 50%.

De economie draait op volle toeren en medewerkers en kandidaten worden steeds kritischer. Dat betekent dat organisaties een heel helder verhaal moeten vertellen: waar sta je voor, wat bied je en wat vraag je? Van Casteren: “Talenten zijn gevoelig voor organisaties met een mooie reputatie, een sterk werkgeversmerk en een duidelijk doel. Die organisaties geven hen het gevoel ergens thuis te zijn, ergens bij te horen en ergens aan bij te dragen. Waar organisaties in de afgelopen jaren gewend waren dat ze konden kiezen, is het nu zaak om te zorgen dat je zelf eerste keus wordt. De kandidaat als consument.”

Hoewel bekend is dat vrouwen en mannen zaken rond werk verschillend beoordelen, zijn ze redelijk eensgezind als het gaat om hun afnemende loyaliteit aan hun werkgevers. “Het is best opvallend dat mannen en vrouwen over dit onderwerp vrijwel hetzelfde denken”, zegt Van Casteren. “We weten bijvoorbeeld uit een onderzoek van Hays naar werkgeluk dat mannen meer waarde hechten aan secundaire arbeidsvoorwaarden dan vrouwen. Voor vrouwen zijn de sociale aspecten van het werk (plezier, goede sfeer, prettige samenwerking) juist belangrijker dan voor mannen. Maar beide groepen blijken nu door de schaarste op de arbeidsmarkt minder loyaal te worden aan hun werkgever en zich vrijer te voelen om op zoek te gaan naar een nieuwe functie. Dat mogen werkgevers zich aantrekken.”

Het huidige economisch klimaat biedt bedrijven nu volop kansen voor groei, maar het tekort aan talent kan een rem vormen op de ambities van veel organisaties. Van Casteren: “Organisaties die succesvol willen zijn en blijven, moeten werken aan hun werkgeversmerk. Dat betekent huidig talent behouden door aandacht te geven aan medewerkers en inzetten op hun behoeften en ontwikkeling. Helaas is dat bij een aanzienlijke groep werkgevers nog niet doorgedrongen.”

Bron: HR Praktijk